Αριθμός τηλεφώνου +49 3221 2292585
 

Καταγγελίες/επίλυση διαφορών


Σε περίπτωση διαφοράς, οι πελάτες που είναι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν ηλεκτρονική διαδικασία επίλυσης διαφορών στην πύλη της ΕΕ "Η Ευρώπη σου" στη διεύθυνση (http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm) με τη συμμετοχή αναγνωρισμένου φορέα επίλυσης διαφορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕΔ (OS), στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/ μπορεί να βρεθεί.
Η ηλεκτρονική διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την κλήση των αρμόδιων τακτικών δικαστηρίων. Αντίθετα, πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο επίλυσης των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης.

Δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον αναγνωρισμένης επιτροπής διαιτησίας καταναλωτών.

Τελευταία προβολή