Gratis Hotline 0808 20 22 1
 

GTC

Generelle vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakten
 3. Ret til at annullere
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Forsendelses- og leveringsbetingelser
 6. Tildeling af brugsrettigheder til licensnøgler
 7. Tildeling af brugsrettigheder til digitalt indhold
 8. Forbehold af ejendomsrettigheder
 9. Garanti
 10. Indløsning af kampagnekuponer
 11. Indløsning af gavekort
 12. Gældende lov
 13. Sted med jurisdiktion
 14. Adfærdskodeks
 15. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser (herefter benævnt "AGB") fra virksomheden Blitzhandel24 GmbH (herefter benævnt "sælger") gælder for alle aftaler, der indgås mellem en forbruger eller en erhvervsdrivende (herefter benævnt "kunde") og sælger i forbindelse med alle varer og/eller tjenesteydelser, der præsenteres i sælgerens online shop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne betingelser, medmindre der er fastsat andre betingelser.

1.2 Disse betingelser finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af fysiske databærere, der udelukkende tjener som bærere af digitalt indhold, medmindre andet er reguleret i denne henseende. Digitalt indhold i henhold til disse vilkår er data, der oprettes og stilles til rådighed i digital form.

1.3 Disse betingelser gælder tilsvarende for levering af digitalt indhold, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Digitalt indhold i henhold til disse vilkår er data, der oprettes og stilles til rådighed i digital form.

1.4 Ved køb af vouchers gælder disse betingelser tilsvarende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

1.5 For aftaler om levering af vouchere gælder disse betingelser tilsvarende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

1.6 Disse vilkår finder tilsvarende anvendelse på kontrakter om levering af licensnøgler, medmindre andet er aftalt. I denne forbindelse skylder sælgeren levering af en licensnøgle til brug af det digitale indhold eller de digitale tjenester, som han har beskrevet (i det følgende benævnt "digitale produkter"), samt tildeling af de kontraktligt aftalte rettigheder til at bruge de respektive digitale produkter. Kunden erhverver ikke nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til det digitale produkt. Sælgerens respektive produktbeskrivelse er afgørende for kvaliteten af det digitale produkt.

1.7 En forbruger er i henhold til disse betingelser enhver fysisk person, der indgår en retlig transaktion med et formål, der hverken kan henføres til en primært kommerciel eller selvstændig erhvervsmæssig aktivitet.

1.8 En erhvervsdrivende er i henhold til disse betingelser en fysisk eller juridisk person eller et retligt kompetent partnerskab, som ved indgåelse af en juridisk transaktion handler som led i udøvelsen af sin kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgerens online shop er ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener udelukkende til at give et bindende tilbud fra kunden.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online bestillingsformular, der er integreret i sælgerens online shop. Ved at gøre dette, efter at have lagt de valgte varer og/eller tjenester i den virtuelle kurv og gennemgået bestillingsprocessen, og ved at klikke på knappen for at afslutte bestillingsprocessen, afgiver kunden et juridisk bindende tilbud om kontrakt med hensyn til de varer og/eller tjenester, der er indeholdt i indkøbskurven. Kunden kan også sende sit tilbud til sælgeren pr. fax, e-mail eller post.

2.3 Sælgeren kan acceptere Kundens tilbud inden for fem dage,
- ved at overføre en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i skriftlig form (fax eller e-mail); i det omfang Kundens modtagelse af ordrebekræftelsen er afgørende, eller
- ved at levere de bestilte varer til Kunden; i det omfang Kundens modtagelse af varerne er afgørende, eller
- ved at anmode Kunden om at betale, efter at han har afgivet sin ordre.

Hvis flere af de ovennævnte alternativer finder anvendelse, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer først indtræder. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, betragtes dette som en afvisning af tilbuddet med den virkning, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.4 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, vil betalingen blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende benævnt "PayPal"), i henhold til PayPal-brugsbetingelserne, der findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_DE, eller, hvis kunden ikke har en PayPal-konto, i henhold til betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto, der findes på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacywax-full#:~:text=Du%20skal%20bemærke%20at%20PayPal's,tilbud%20under%20brugeraftalen%20. Hvis kunden betaler ved hjælp af en betalingsmetode, der tilbydes af PayPal, og som kan vælges i onlinebestillingsprocessen, erklærer sælgeren hermed, at han accepterer kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.5 Hvis kunden vælger betalingsmetoden "Amazon Payments", behandles betalingerne af betalingstjenesteudbyderen Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (i det følgende benævnt "Amazon").

Hvis kunden vælger "Amazon Payments" som betalingsmetode under onlinebestillingsprocessen, giver han samtidig en betalingsordre til Amazon, når han starter betalingstransaktionen ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen. I dette tilfælde erklærer sælgeren sin accept af kundens tilbud på det tidspunkt, hvor kunden indleder betalingstransaktionen ved at klikke på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.6 Ved afgivelse af et tilbud via sælgers online-bestillingsformular lagres kontraktteksten af sælgeren, efter at kontrakten er indgået, og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at ordren er blevet sendt. Sælgeren må ikke gøre kontraktteksten tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers online shop inden afsendelsen af sin ordre, gemmes ordredataene på sælgers hjemmeside og er gratis tilgængelige for kunden via hans password-beskyttede brugerkonto ved at angive de tilsvarende login-oplysninger.

2.7 Inden kunden afgiver en bindende ordre via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden genkende indtastningsfejl ved at læse opmærksomt de oplysninger, der vises på skærmen. Browserens forstørrelsesfunktion til at forstørre visningen på skærmen kan være en effektiv metode til bedre at genkende indtastningsfejl.
Kunden kan rette alle de indtastede data via den sædvanlige tastatur- og musefunktion under den elektroniske bestillingsproces, indtil han klikker på knappen, der afslutter bestillingsprocessen.

2.8 Kun det tyske og engelske sprog kan anvendes til indgåelse af kontrakten.

2.9 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Det er kundens ansvar at sikre, at den e-mailadresse, som han oplyser til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails sendt af sælgeren kan modtages på denne adresse. Det er især kundens ansvar, hvis der anvendes SPAM-filtre, at sikre, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, som sælgeren har bestilt i forbindelse med ordrebehandlingen, kan leveres.

3) Ret til at annullere

3.1 Forbrugerne har ret til at fortryde aftalen.

3.2 Detaljerede oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens vejledning om fortrydelsesret.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser inklusive den lovpligtige moms. Leveringsomkostningerne vil i givet fald blive angivet særskilt i den respektive produktbeskrivelse

4.2 Betalingen kan foretages ved hjælp af en af de metoder, der er nævnt i sælgerens online shop.

4.3 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, forfalder betalingen straks efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato

4.4 Hvis betalingsmetoden "køb på regning" er valgt, skal købesummen betales, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelse af fakturaen uden fradrag, medmindre andet er aftalt. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden "køb på regning" op til en vis ordremængde, og han kan afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden i sine betalingsoplysninger, der vises i onlinebutikken, om en tilsvarende betalingsbegrænsning. Sælgeren forbeholder sig også ret til at foretage en kreditværdighedskontrol, når betalingsmetoden "køb på regning" er valgt, og han kan afvise denne betalingsmetode i tilfælde af en negativ kreditværdighedskontrol.

4.5 Hvis betalingsmetoden "køb på regning" er valgt, skal købesummen betales, efter at varerne er blevet leveret og faktureret. I dette tilfælde skal købesummen betales inden for 30 (tredive) dage efter modtagelse af fakturaen uden fradrag, medmindre andet er aftalt. Sælgeren forbeholder sig ret til kun at tilbyde betalingsmetoden "køb på regning" op til en vis ordremængde, og han kan afvise denne betalingsmetode, hvis den angivne ordremængde overskrides. I dette tilfælde vil sælgeren informere kunden i sine betalingsoplysninger, der vises i onlinebutikken, om en tilsvarende betalingsbegrænsning. Sælgeren forbeholder sig også ret til at foretage en kreditværdighedskontrol, når betalingsmetoden "køb på regning" er valgt, og han kan afvise denne betalingsmetode i tilfælde af en negativ kreditværdighedskontrol.

4.6 Hvis betalingsmetoden "PayPal-faktura" vælges, overdrager sælgeren sit betalingsanmodning til PayPal. Før PayPal accepterer sælgerens erklæring om overdragelse, foretager PayPal en kreditvurdering ved hjælp af de overførte kundedata. Sælgeren forbeholder sig ret til at nægte kunden betalingsmetoden "PayPal-faktura" i tilfælde af en negativ kreditvurdering. Hvis betalingsmetoden "PayPal-faktura" accepteres af PayPal, skal kunden betale fakturabeløbet til PayPal inden for 30 dage fra modtagelsen af varerne, medmindre PayPal angiver en anden betalingsfrist. I dette tilfælde kan han kun foretage betalinger med gældsløsende virkning til PayPal. I tilfælde af overdragelse af fordringer er sælgeren dog fortsat ansvarlig for generelle kundehenvendelser, f.eks. vedrørende varer, leveringstid, forsendelse, returnering, reklamationer, annulleringserklæringer og forsendelser eller kreditnotaer. Derudover gælder de generelle vilkår og betingelser for brug af betalingsmetoden "køb" på konto hos PayPal; disse betingelser kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/ppkar-tnc?locale.x=en_DE.

4.7 Hvis betalingsmetoden "PayPal direkte debitering" er valgt, opkræver PayPal fakturabeløbet fra kundens bankkonto på vegne af sælgeren, efter at der er udstedt et SEPA-direkte debiteringsmandat, men ikke før fristen for forudgående underretning er udløbet. Forhåndsunderretning betyder enhver meddelelse (f.eks. faktura, police, kontrakt) til kunden, der bebuder en debitering via SEPA-direkte debitering. Hvis den direkte debitering ikke indfries på grund af utilstrækkelig kontodækning eller på grund af angivelse af en forkert bankkonto, eller hvis kunden gør indsigelse mod debiteringen, selv om han ikke har ret hertil, skal kunden afholde de gebyrer, der følger af den pågældende banks tilbageførsel, hvis han er ansvarlig for dette.

4.8 Hvis der vælges en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesten "mollie", behandles betalingstransaktionen via betalingstjenesteudbyderen Mollie B.V., Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederlandene (i det følgende benævnt "mollie"). De enkelte betalingsmetoder, der tilbydes via mollie, er meddelt kunden i sælgerens online shop. Til behandling af betalinger kan mollie benytte sig af andre betalingstjenester, for hvilke der kan gælde særlige betalingsbetingelser, som kunden om nødvendigt vil blive informeret særskilt om. Yderligere oplysninger om "mollie" findes på internettet på https://www.mollie.com/en/privacy

4.9 Hvis betalingsmetoden "øjeblikkelig bankoverførsel" er valgt, foregår betalingsbehandlingen via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 München (i det følgende benævnt "IMMEDIATE"). Hvis kunden ønsker at kunne betale fakturabeløbet via "øjeblikkelig bankoverførsel", skal kunden have en online bankkonto, der er aktiveret til at deltage i "øjeblikkelig bankoverførsel". Desuden skal han have de relevante legitimationsoplysninger under betalingsprocessen og skal bekræfte betalingsinstruktionen til IMMEDIATE . Betalingstransaktionen vil blive gennemført umiddelbart derefter, og kundens bankkonto vil blive debiteret i overensstemmelse hermed. Yderligere oplysninger om betalingsmetoden "øjeblikkelig bankoverførsel" kan indhentes af kunden på https://www.sofort.com/ger-DE/kaeufer/su/so-funktioniert-sofort-ueberweisung/.

5) Forsendelses- og leveringsbetingelser

5.1 Hvis sælgeren tilbyder at sende varerne, skal leveringen ske inden for det leveringsområde, som sælgeren har angivet, til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. Ved behandlingen af transaktionen er den leveringsadresse, der er angivet i sælgerens ordrebehandling, afgørende. Hvis betalingsmetoden PayPal vælges, er den leveringsadresse, som kunden har indsendt til PayPal på betalingstidspunktet, afgørende, hvis der er tale om en afvigelse herfra.

5.2 Hvis det tildelte transportfirma returnerer varerne til sælgeren, fordi levering til kunden ikke var mulig, bærer kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret effektivt, hvis leveringen ikke kan finde sted på grund af omstændigheder uden for kundens kontrol, eller hvis han midlertidigt er blevet forhindret i at modtage den tilbudte tjenesteydelse, medmindre sælgeren har informeret kunden om tjenesten i rimelig tid i forvejen.

5.3 Personlig afhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

5.4 Digitalt indhold leveres til kunden udelukkende i elektronisk form på følgende måde:

 • via download
 • pr. e-mail
 • ved direkte adgang via sælgerens websted

5.5 Vouchers vil blive udleveret til kunden på følgende måde:

- pr. e-mail

5.6 Licensnøgler vil blive leveret til kunden som følger:

 • via download
 • pr. e-mail
 • via visning på skærmen

5.7 Sælgeren forbeholder sig ret til at hæve kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvforsyning. Dette gælder kun, hvis sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering, og hvis han har indgået en konkret afdækningstransaktion med leverandøren. Sælgeren skal gøre alt, hvad der er rimeligt for at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller delvis tilgængelighed af varerne skal han underrette kunden og straks give ham modydelse.

6) Tildeling af brugsrettigheder til licensnøgler

6.1 Den leverede licensnøgle giver kunden ret til at bruge softwaren eller indholdet som beskrevet i den respektive produktbeskrivelse.

6.2 Indrømmelsen af rettigheder træder først i kraft, når kunden har betalt det skyldige vederlag fuldt ud.

7) Tildeling af brugsrettigheder til digitalt indhold

7.1 Medmindre andet er angivet i beskrivelsen af indholdet i sælgers online shop, giver sælgeren kunden en ikke-eksklusiv ret til at bruge det leverede indhold til private og professionelle formål, uden begrænsning af sted og tid.

7.2 Det er forbudt at overføre indhold til tredjemand eller at fremstille kopier til tredjemand på en måde, der ikke er omfattet af disse betingelser, medmindre sælgeren har givet sit samtykke til overdragelse af den kontraktlige licens til tredjemand.

7.3 Indrømmelsen af rettigheder i henhold til § 158, stk. 1, i den tyske civilretlige lovbog træder kun i kraft, hvis kunden har betalt den kontraktligt fastsatte kompensation fuldt ud. Sælgeren kan tillade midlertidig brug af kontraktens indhold før denne dato. Der sker ikke nogen overdragelse af rettigheder via en sådan midlertidig tilladelse.

8) Forbehold af ejendomsrettigheder

Hvis sælgeren leverer forudgående leverancer, beholder han ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

9) Garanti

9.1 Medmindre andet er fastsat, finder bestemmelserne om det lovbestemte ansvar for mangler anvendelse. Som en undtagelse herfra gælder følgende for aftaler om levering af varer:

9.2 Hvis kunden optræder som erhvervsdrivende

 • kan sælgeren vælge, hvilken form for efterfølgende opfyldelse der skal finde sted,
 • for nye varer er forældelsesfristen for krav på grund af mangler et år fra varens levering af varen,
 • for brugte varer er rettigheder og krav i forbindelse med mangler udelukket,
 • forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen, hvis der foretages en erstatningslevering inden for rammerne af mangelsansvaret.

9.3 Ovennævnte ansvarsbegrænsninger og afkortning af forældelsesfristen gælder ikke

 • til krav om erstatning og godtgørelse af klientens udgifter,
 • hvis sælgeren svigagtigt har skjult manglen,
 • for varer, der er blevet anvendt i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse til en bygning, og som har forårsaget dens mangelfrihed,
 • for sælgerens eventuelle eksisterende forpligtelse til at levere opdateringer til digitale produkter i forbindelse med kontrakter om levering af varer med digitale elementer.

9.4 For erhvervsdrivende forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for eventuelle lovbestemte regresmuligheder desuden uændret.

9.5 Hvis kunden er en erhvervsdrivende i henhold til § 1 i den tyske handelslov (HGB), har han den kommercielle pligt til at undersøge varen og underrette sælgeren om mangler i henhold til § 377 HGB. Hvis kunden ikke overholder de deri angivne oplysningspligter, anses varerne for godkendt.

9.6 Hvis kunden handler som forbruger, skal speditøren straks underrettes om åbenlyse transportskader, og sælgeren skal underrettes herom. Hvis kunden ikke overholder dette, påvirker dette ikke hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

9.7 Sælgeren er ikke ansvarlig for fejl i forbindelse med udførelsen af telekommunikationsaftalen, som den pågældende tjenesteudbyder alene er ansvarlig for. I denne henseende gælder de relevante lovbestemmelser og eventuelle afvigende kontraktvilkår hos den pågældende tjenesteudbyder.

10) Indløsning af kampagnekuponer

10.1 Værdikuponer, som sælgeren udsteder gratis og med en bestemt gyldighedsperiode i forbindelse med salgsfremmende aktiviteter, og som kunden ikke kan købe (i det følgende benævnt "kampagnekuponer"), kan kun indløses i sælgers online shop og kun inden for den angivne periode.

10.2 Enkelte produkter kan udelukkes fra kuponkampagnen, hvis en sådan begrænsning følger af betingelserne for kampagnekuponen.

10.3 Der kan kun indløses én kampagnekupon pr. ordre.

10.4 Varens værdi skal mindst svare til kampagnekuponens beløb. Sælgeren refunderer ikke de resterende aktiver.

10.5 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til ordren, kan kunden vælge en af de resterende betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, for at betale forskellen.

10.6 Kampagnekupon-kreditten kan ikke indløses kontant og er ikke forrentet.

10.7 Kampagnekuponen indløses ikke, hvis kunden i forbindelse med sin lovbestemte fortrydelsesret returnerer varer, der helt eller delvist er betalt med en kampagnekupon.

10.8 Kampagnekuponen kan overdrages. Sælgeren kan levere ydelser med frigørende virkning til den respektive ejer, der indløser kampagnekuponen i sælgerens onlinebutik. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om manglende ret til at repræsentere den pågældende ejer eller om manglende ret til at repræsentere den pågældende ejer.

11) Indløsning af gavekort

11.1 Værdikuponer, der kan købes via sælgers online shop (i det følgende benævnt "gavekort"), kan kun indløses i sælgers online shop, medmindre andet er angivet på kuponen.

11.2 Gavekort og resterende aktiver af gavekort kan indløses inden udgangen af det tredje år efter det år, hvor gavekortet blev købt. De resterende aktiver krediteres kundens kuponkonto.

11.3 Gavekort kan kun indløses før afslutningen af ordreproceduren. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

11.4 Der kan kun indløses ét gavekort pr. ordre.

11.5 Gavekort kan kun bruges til køb af varer og ikke til køb af andre gavekort.

11.6 Hvis værdien af gavekortet ikke er tilstrækkelig til ordren, kan kunden vælge en af de øvrige betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, til at betale forskellen.

11.7 Gavekortkreditten kan ikke indløses kontant og er ikke forrentet.

11.8 Gavekortet kan overdrages. Sælgeren kan levere ydelser med frigørende virkning til den respektive ejer, der indløser gavekortet i sælgerens online shop. Dette gælder ikke, hvis sælgeren har kendskab til eller groft uagtsomt har været uvidende om manglende ret til at repræsentere den pågældende ejer eller om manglende ret til at repræsentere den pågældende ejer.

12) Gældende lov

12.1 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse på alle retsforhold mellem parterne med udelukkelse af de love, der gælder for internationale køb af løsøregenstande. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

12.2 Med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret gælder dette lovvalg ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse ligger uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

13) Sted med jurisdiktion

Hvis kunden er en erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk enhed eller et offentligretligt særeje med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers forretningssted eneste værneting for alle retstvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt. Hvis kunden har bopæl uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers forretningssted eneste værneting for alle retstvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, forudsat at kontrakten eller krav i forbindelse med kontrakten kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktiviteter. Under alle omstændigheder har sælgeren dog ret til at indbringe sagen for den domstol, der er ansvarlig for kundens hjemsted.

14) Adfærdskodeks

14.1 Sælgeren opfylder kvalitetsstandarderne "EHI-certificeret online shop af EHI Retail Institute GmbH", som kan ses på http://www.shopinfo.net/haendler/kriterien/index.html.

14.2 Sælgeren opfylder kvalitetsstandarderne for Trusted Shops, som kan ses på www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

15) Alternativ tvistbilæggelse

15.1 EU-Kommissionen har på sit websted følgende link til ODR-platformen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Denne platform skal være et indgangspunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med onlinesalgs- og serviceaftaler, der indgås mellem forbrugere og erhvervsdrivende.

15.2 Sælgeren er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved en alternativ tvistbilæggelsesinstans.


DOCID: ##ITK-ea810031b7a51d15b5dff09b5bcc8bda#

Sidst set