Gratis hotline 0808 20 22 1
 
Stellar Repair for Exchange

Stellar Repair for Exchange

3.150,87 Kr. *

Priser inkl. moms Gratis forsendelse

 • 241822168
 • 1 år
 • DE | EN | FR | IT | ES
 • På verdensplan
[Backup] Datatransportør til din software
Stellar Repair for Exchange genopretter afmonterede og offline Exchange EDB-filer. Denne... mere

Produktinformation "Stellar Repair for Exchange"

Stellar Repair for Exchange genopretter afmonterede og offline Exchange EDB-filer. Denne avancerede software anbefales af MVP'er og administratorer verden over til at scanne beskadigede Exchange Database (EDB) filer og gendanne alle postkasseelementer, herunder e-mails, vedhæftede filer, kontakter, kalendere, noter, opgaver, journaler og offentlige mapper.

 • Reparerer store EDB-filer uden risiko for tab af data
 • Eksporterer den komplette EDB-fil direkte til Live Exchange og Office 365
 • Understøtter Exchange Server 2019, 2016, 2013, 2010, 2007, 2003, 2000 og 5.5

Hvornår skal du bruge Stellar Repair for Exchange?

Står du over for Dirty Shutdown-fejl?
Dirty Shutdown er en databasetilstand, der opstår på grund af manglende, slettede eller beskadigede transaktionslogfiler. Når en database er i tilstanden Beskidt lukning, kan Microsoft Exchange-databasen ikke monteres, hvilket resulterer i en afbrydelse af e-mailtjenesterne. Dette komplekse problem kan dog hurtigt løses ved at reparere EDB-filen ved hjælp af dette avancerede Exchange-genoprettelsesværktøj.

Kan du ikke montere Exchange-databasen?
Nogle gange kan Exchange Server-databasen ikke monteres og viser en fejlmeddelelse som f.eks. "Failed Error: The database you specified could not be mounted. Løsningen er at gendanne Exchange-databasen fra en opdateret sikkerhedskopi eller bruge en effektiv Exchange EDB-reparationsteknik, såsom Stellar Mailbox Exchange Server Recovery.

Exchange Server styrtede ned?
Hvis Exchange Server er styrtet ned, kan en administrator bruge kommandoen setup /m: RecoverServer til at gendanne en ny Exchange Server. Det er dog en vanskeligere opgave at genoprette databasen, afhængigt af fejlens art. Stellar Toolkit for Exchange hjælper dig med at gendanne postkasser fra .edb-filen på en nedbrudt Exchange-server, især når ESEUtil fejler, logfiler mangler eller er slettet, og der ikke er nogen backup tilgængelig.

Funktioner af Stellar Repair for Exchange

Exchange Database Recovery
Exchange Mailbox Recovery software bruger robuste scanningsalgoritmer til at hente postkasseelementer fra beskadigede eller afmonterede EDB-filer. Select Scan Mode funktionen giver to muligheder - Quick Scan og Extensive Scan til at udføre EDB recovery ubesværet. Quick Scan-muligheden reparerer de fleste af databasekorruptionerne og problemerne med afmontering. Extensive Scan tilbyder dog en avanceret scanningsindstilling, der giver bedre resultater og tager længere tid. Stellar Repair for Exchange genopretter vigtige postkasser gemt i separate EDB-filer, idet mappehierarkiet og -strukturen bevares intakt.


Parallel lagring af flere postkasser
Exchange EDB recovery værktøjet kan behandle op til 4 postkasser samtidigt under reparation af databasen. Denne parallelle behandling af postkasser hjælper med at reducere den tid, der kræves for at reparere og gemme postkasser fra en beskadiget eller ødelagt Exchange-database i PST, Office 365 eller Live Exchange Server. Antallet af postkasser, som softwaren behandler på én gang, afhænger af den hukommelse, der er til rådighed på din computer. Du kan stoppe behandlingen af postkasser ved at fjerne dem fra køen. Softwaren giver dig dog mulighed for at genoptage genoprettelsen af den fjernede postkasse, efter at de resterende postkasser er blevet behandlet og gemt.

Prioritér inddrivelse afpostkasser
Stellar Phoenix Mailbox Exchange Recovery software giver mulighed for at ændre prioriteringen af postkasserne til eksport til PST, Live Exchange eller Office 365. Du kan vælge, fravælge eller indtaste et nummer i prioritetskøen for at flytte og behandle bestemte postkasser først eller før en bestemt postkasse. Dette hjælper med at reparere vigtige postkasser hurtigt.

Selektiv gendannelse af postkasser
Exchange database recovery software giver en avanceret visning af postkasser og deres elementer. Den selektive postkasse recovery funktion giver brugerne mulighed for at reparere de ønskede postkasser eller elementer og gemme dem i forskellige formater. Brugerne kan vælge eller fravælge individuelle eller flere postkasser og postemner alt efter deres behov.

Gendanne slettede Exchange-postkasser
Microsoft Exchange Database Repair programmet genopretter effektivt alle utilsigtet eller forsætligt slettede postkasser. Med kraftfulde teknikker til hentning af slettede data gendanner Stellar Exchange Repair software alle slettede postkasser og sikrer, at du ikke står over for utilgængelighed af dine postkasser.

Understøttelse af arkivpostkassegendannelse
Exchange Recovery-værktøjet understøtter også gendannelse af arkivpostkasser. Softwaren kan reparere korrupte eller beskadigede arkivpostkasser og gemme dem i PST-, MSG-, EML-, RTF-, HTML- eller PDF-format. Du kan også eksportere arkivpostkasserne direkte til Office 365 eller en live Exchange-server.

Stellar Repair for Exchange har andre gode funktioner

Genopretning af korrupte offentlige mapper
Stellar Phoenix Exchange Recovery software gør det muligt for Exchange-administratorer at reparere korrupte offentlige mapper gemt i EDB-filen. Softwaren kan gemme de gendannede offentlige mapper i personlige mappefiler (.PST) format for at importere dem direkte til Outlook. Værktøjet kan også eksportere de gendannede offentlige mapper direkte til Live Exchange- eller Office 365-serveren. Forudsætningen for dette er, at du konfigurerer Live Exchange-serveren eller Office 365-brugeren på Admin-serveren til at tillade eksport af dataene til den offentlige mappe på serveren. Desuden kræves der fulde postkassetilladelser og adgang til roden af den offentlige mappe for at eksportere postkasserne til den offentlige mappe.

Eksporterer postkasser direkte til Live Exchange
Stellar Exchange værktøjet til gendannelse af postkasser kan eksportere de gendannede postkasser direkte til Live Exchange serveren med minimal nedetid. Softwaren kan forbinde og eksportere enkelte eller flere postkasser ved hjælp af en Outlook-profil for en bruger, der har administrative rettigheder. Hvis du vil eksportere de genoprettede postkasser til Live Exchange-serveren, skal du angive detaljerne for den domænecontroller, hvor din "Active Directory" er installeret. EDB recovery software giver et vindue til kortlægning af postkasser, hvor den automatisk kortlægger postkasserne til postkasserne på Exchange-målserveren. Derudover kan du redigere eller manuelt tilknytte postkasser med brugerkonti på Exchange-målserveren. Hvis du vil eksportere de gendannede filer til den aktive Exchange-server, skal du bruge Exchange-serveren til at tildele fulde postkasserettigheder til de frakoblede postkasser.

Gendannelse af ringetoner
Står du over for nedetid på grund af en beskadiget, fejlslagen eller nedlagt Exchange-database? Så kan du overveje en procedure til genopretning af opkaldstone for at give brugerne midlertidig adgang til postkassen med henblik på forretningskontinuitet ved at oprette en tom Exchange-database (opkaldstone-database/genoprettelsesdatabase). Derefter kan du gendanne den beskadigede database i backend ved hjælp af Stellar Repair for Exchange. Softwaren giver en kraftfuld løsning til at scanne den beskadigede eller afmonterede database og eksportere de gendannede postkasser til den tomme opkaldstone eller genoprettelsesdatabase på den levende Exchange-server. Softwaren kortlægger automatisk postkasserne og eksporterer dataene til hver enkelt brugers postkasse.

Eksporterer gendannede filer til Office 365
Stellar Exchange mailbox repair software hjælper med at eksportere de gendannede mailbokse direkte til Office 365. Den indeholder en funktion til kortlægning af postkasser, som gør det muligt at eksportere den gendannede postkasse til den korrekte destinationspostkasse i Office 365. Du kan bruge denne mulighed til at eksportere enkelte eller flere postkasser til Office 365 med få klik. Du skal blot bruge legitimationsoplysningerne for en Outlook-profil med administratorrettigheder. Du kan også angive en prioritet under eksporten eller anvende avancerede filtre for at inkludere eller udelukke visse e-mailelementer i eksporten til Office 365.

Microsoft eDiscovery og granulær gendannelse
Exchange database recovery software indeholder også funktioner til at udføre eDiscovery-søgninger af postkasser, mapper og elementer for specifikke e-mails uden at gendanne hele Exchange-databasen eller -serveren. Du kan gendanne individuelle elementer baseret på forskellige søgekriterier, f.eks. "Til", "Fra", "Emne", "Cc", "Vedhæftningsnavn", "Krop", "Elementtype", "Vigtighed", "Dato" osv. Søgeresultaterne kan eksporteres til PST-, MSG-, EML-, HTML-, RTF- eller PDF-formater. For at forenkle søgningen yderligere kan du bruge indstillinger som "Præcis match" eller "Alle kriterier".

Gemmer gendannede Exchange-postkasser i forskellige formater
Udover at gemme de gendannede data som PST, som kan tilgås direkte via Outlook, kan denne Microsoft Exchange Recovery software også gemme de gendannede filer i MSG, EML, RTF, HTML og PDF-formater. Du kan også højreklikke på en bestemt e-mail for at gemme den individuelt i MSG-, EML-, HTML-, RTF- eller PDF-format. Det betyder, at du får stor portabilitet til at åbne dine gendannede postkassedata i forskellige programmer.

Understøtter Unicode EDB-fil reparation
Ud over normal EDB-fil reparation kan Exchange database recovery software nu arbejde med Unicode EDB-filer. Det betyder, at softwaren kan gendanne postkassedata på alle sprog. Denne funktion har til formål at fjerne inkompatibiliteter for brugerne under genoprettelsesprocessen.

Eksporterer gendannede kontakter til CSV
Exchange reparationssoftwaren hjælper med at gemme "kontakter" i de reparerede postkasser i CSV-format. Administratorer kan bruge afkrydsningsfeltet og vælge kontakterne fra alle postkasserne for at gemme dem i en CSV-fil med et enkelt klik. Senere kan du importere og se kontakterne i Excel.

Gemmer og indlæser scanningsoplysninger
Stellar Exchange Server Recovery Software giver dig mulighed for at gemme scanningsresultatet for ubesværet genopretning i fremtiden. Når scanningen er afsluttet, kan scanningsresultaterne gemmes som et billede i en DAT-fil på det ønskede sted på harddisken. Hvis du ønsker at få vist og gemme filerne, kan du indlæse dette billede tilbage i softwaren og fortsætte processen.

Automatisk opdeling af mapper
Stellar Repair for Exchange-softwaren opdeler store postkasser med flere hundrede tusinde mails på en intelligent måde. Den begrænser lagringen af 10 % af de elementer, der maksimalt kan gemmes i en mappe, som anbefalet af Microsoft. Efter denne grænse deler softwaren mappen op i en anden mappe baseret på dato og klokkeslæt med det samme navn efterfulgt af "__earlier".

Oprettelse af en postkasse
Stellar Repair for Exchange-softwaren giver dig mulighed for at oprette postkasser i Exchange ved at køre programmet på Exchange-serveren eller på en lokal maskine, der er i Exchange-serverdomænet og har administratorrettigheder. Det er vigtigt at bemærke, at brugeren skal have fulde adgangsrettigheder for at eksportere postkassedata.

Avanceret filterindstilling
Exchange-reparationssoftwaren giver mulighed for at filtrere de reparerede postkasser og automatisk inkludere eller udelukke visse e-mail-elementer. Du kan anvende avancerede filtre til at inkludere eller udelukke junkmails, slettede e-mails eller e-mails sendt/modtaget inden for et bestemt datointerval. Du har også mulighed for at udelukke e-mails, der er sendt eller modtaget via bestemte e-mailadresser.

Forbedret mailbox Preview for nøjagtig gendannelse
Stellar Exchange Database Repair Software giver gratis forbedret preview af de postkasser, der er gemt i EDB-filen, såsom e-mails, vedhæftede filer, noter, kalenderposter, kontakter, sendte poster osv. Du kan vælge mellem forskellige muligheder for forhåndsvisning, f.eks. hover, dock, faneblad, automatisk skjul eller skjul. Standardvisningen er docket. Dette hjælper med at validere og udvælge de nødvendige elementer til genoprettelse, hvilket forbedrer præcisionen af postkassegenoprettelsesprocessen. Du kan også fastgøre preview-vinduet, skjule det med indstillingen Auto-hide preview eller lukke/skjule preview-vinduet. Med preview-funktionen kan du på forhånd kontrollere, om dataene kan genoprettes. Hvis de kan vises i et preview, kan de også gendannes!

Stellar Toolkit for Exchange
Stellar Toolkit for Exchange er en kombination af fem Exchange-værktøjer - Exchange Recovery, Mailbox Extractor, OST to PST Converter, Exchange Backup Extractor og Password Recovery. Det 5-i-1 værktøjssæt monterer og reparerer Exchange-databasen og giver dig mulighed for at eksportere postkasser til PST, Live Exchange og Office 365.

Systemkrav

 • Processor Intel-kompatibel (x86, x64)
 • Operativsystem Windows 11, 10, 8.1, 8.1, 8, 7 og Windows Server 2016, 2012, 2008
 • Hukommelse Mindst 4 GB (8 GB anbefales)
 • Plads på harddisken 250 MB ledig plads på harddisken

 

Hvordan reparerer jeg beskadigede Exchange Database filer ved hjælp af EDB Recovery Software ?
Følg nedenstående trin for at reparere korrupte Microsoft Exchange Server-databasefiler ved hjælp af softwaren: Kør Stellar Repair for Exchange software. Vælg den korrupte EDB-fil ved hjælp af knappen "Gennemse" eller brug "Søg" til at finde EDB-filer. Vælg en midlertidig sti eller behold standardstien, og klik derefter på knappen "Next" (Næste). Vælg enten "Quick Scan" (hurtig scanning) eller "Extensive Scan" (langsommere, men mere effektiv og med bedre resultater) i dialogboksen "Select Scan Mode" (vælg scanningstilstand), og klik derefter på "OK" for at starte scanningen. Alle postkasser, der kan genoprettes fra Exchange-serveren, vises på en liste og i en tredelte struktur. Du kan få vist og vælge de Exchange-serverpostkasser, der skal gendannes, og derefter klikke på "Save" (Gem) i menuen "File" (Fil). Du kan også gemme scanningsoplysninger for at fortsætte med at gendanne postkasser på et senere tidspunkt. Vælg "Save as PST" (Gem som PST), og klik derefter på "Next" (Næste). Klik på knappen "Gennemse" for at vælge destinationen, og klik derefter på knappen "OK". Softwaren indeholder et vindue "Save mailboxes", der viser de valgte postkasser. Du kan ændre eksportprioriteten for postkasserne ved at ændre prioritetskønumrene og derefter klikke på "Next" (Næste). På denne måde kan du eksportere de ønskede eller vigtige postkasser først i stedet for at ordne dem alfabetisk. Der vises et nyt vindue, som viser, hvordan eksporten skrider frem. Her har du mulighed for at fjerne en postkasse fra listen eller stoppe lagringsprocessen af postkasserne. Når du har gemt de ønskede postkasser i PST-format eller et andet format, vises en dialogboks "Process Complete" med en oversigt over de gemte, annullerede, fjernede og mislykkede postkasser. Det giver også mulighed for at fortsætte gendannelsen, hvis du har fjernet postkasser under lagringsprocessen. Ellers skal du klikke på "Luk". Når du har gemt de valgte postkasser og postforsendelser, viser softwaren dialogboksen "Save Complete" (Gem komplet). Her kan du enten klikke på "Open Containing Folder" for at kontrollere den gemte fil eller på "OK".
Hvad er forskellen mellem "Hurtig scanning" og "Udvidet scanning" i softwaren?
Scnheller Scan og Extended Scan er de to muligheder, der tilbydes af softwaren til scanning af beskadigede EDB-filer. Scnheller Scan er en hurtig proces, der virker i de fleste tilfælde af korruption. Udvidet scanning er en avanceret scanningsindstilling, der giver bedre resultater og tager lidt mere tid.
Hvor lang tid tager det Stellar Repair for Exchange at reparere en EDB-fil?
Den tid, som Stellar Repair for Exchange bruger på at reparere en EDB-fil, afhænger af graden af korruption, størrelsen af EDB-filen og den scanningstilstand, du vælger, når du starter scannings- og genoprettelsesprocessen. Hvis du vælger hurtig scanningstilstand, er scanningen hurtigere. Hvis du vælger den detaljerede scanning, er scanningen dog meget langsommere, men giver bedre resultater end den hurtige scanning. Desuden kan systemets hardware og software også påvirke softwarens hastighed. Det anbefales at installere og bruge softwaren med mere end 4 GB RAM for at få hurtigere resultater.
Er det nødvendigt at installere Microsoft Outlook på en computer for at reparere en EDB-fil og eksportere den til Outlook PST-format?
Ja, det er nødvendigt at installere og konfigurere MS Outlook for at reparere en EDB-fil og eksportere den til Outlook PST-format.
Hvad er postkassetilknytning?
Mailbox Mapping er en proces til at forbinde en postkasse fra din gendannede EDB-fil til den postkasse, der allerede findes på målserveren, før du gemmer dataene. Stellar Repair for Exchange giver en Mailbox Mapping-funktion til at eksportere postkassedata fra den reparerede EDB-fil til den ønskede postkasse på den levende Exchange-server eller Office 365. Softwaren søger automatisk efter og kortlægger postkasser for brugere på målserveren med samme navn og e-mailadresse. Hvis postkassestatus vises som "unmapped" efter automatisk tilknytning, opretter Stellar Repair for Exchange en ny brugerpostkasse på målserveren og eksporterer dataene fra kilde-EDB-filen til den nye postkasse. Du kan også tilknytte postkasserne manuelt.
How and when do I get my purchased product?
Digital products, product keys and access to the download center will be made available to you by email immediately after your purchase - unless a data medium has been ordered.
What payment options are available to me?
PayPal, Amazon Pay, Instant bank transfer, Credit card, Apple Pay, Prepayment, Purchase on invoice
What guarantees do I have at Blitzhandel24?
Blitzhandel24 is an EHI, TrustedShops and CHIP certified online brand shop. Blitzhandel24 also offers its customers permanent support, as well as support for the purchased product. If a product has not been used / redeemed, our customers can benefit from the money-back guarantee.
Prissætningspolitik mere

Hvordan kommer vores priser til udtryk?

Det grundlæggende princip i softwarehandel er kunsten at undlade at gøre noget.

 • ved hjælp af mængdebundtning
 • Udeladelse af leverings- og opbevaringsgebyrer gennem virtuel varestyring.
 • Direkte import
 • langsigtede relationer med distributører.
 • med en lav fortjenstmargen, er den vigtigste prioritet hos Blitzhandel24 værdi og vækst af kundegrundlaget.
 • En central og slank administration.
 • Mængdeindkøb fra autoriserede leverandører/distributører.
 • Eliminering af høje markedsføringsinvesteringer, da vi kan målrette vores kunders behov og dermed realisere konceptet ''reklame gennem referencer'' på en sikker måde

Er kvaliteten blevet dårligere som følge heraf?

Vi lover vores kunder fremragende kvalitet til den laveste pris. Produktets pris har ingen indflydelse på kvaliteten på nogen måde. Vores kunder får testede og verificerede produkter. Hos Blitzhandel24 har du desuden en beskyttelse på op til 20.000 € via Trusted Shops og en juridisk sikker butik takket være EHI-godkendelsesmærket.

Læs, skriv og diskutere anmeldelser... mere
Kundeanmeldelser for "Stellar Repair for Exchange"
Skriv en anmeldelse
Anmeldelser vil blive aktiveret efter verifikation.
Indtast strengen i tekstfeltet nedenfor.

De felter, der er markeret med *, er obligatoriske.

Sidst set